Jernbane Allé 92, 3. tv.

Maksimalpris: 852.558,00 kr.
2 værelser 59 kvm.
Andelsværdi: 839.883,00 kr.
Forbedringer: 8.400,00 kr.
Alm. løsøre: 5.375,00 kr.
Tilpassede løsøre: 0 kr.
Fradrag: 1.100,00 kr.
Månedlig boligafgift: 3.515,57 kr.
Aconto varme: 649,08 kr.