Høgholtvej 32, st. tv.

Maksimalpris: 1.097.833,50 kr.
2,5 værelser 73 kvm.
Andelsværdi: 1.107.118,50 kr.
Forbedringer: 1.915,00 kr.
Alm løsøre: 0 kr.
Tilpassede løsøre: 0 kr.
Fradrag: 11.200,00 kr.
Månedlig boligafgift: 4.658,18 kr.
Aconto varme: 724,88 kr.