Hver måned betales et beløb til a conto varme. Fjernvarmeregnskabet opgøres én gang årligt, hvor hver enkelt andel får at vide, hvad de har til gode eller skylder. Vi har ikke individuelle varmemålere, så udgiften fordeles i henhold til kvadratmeterne (varme står for 75 procent af udgifterne) og antallet af haneandele i lejligheden (varmt vand står for 25 procent af udgifterne)