Her finder du alt om lejlighederne – fra andelskrone til plantegninger og venteliste.

Nye andelshaver får ved indflytning navneskilte og 3 nøglebrikker. Når I har fået overdraget lejligheden, så kom forbi og få omregistreret jeres ekstra nøglebrikker og få afmeldt evt. flere nøglebrikker som I ikke har fået udleveret eller som er blevet væk.

Det koster henholdsvis 80 kr. for en ekstra nøglebrik og 300 kr. for et sæt skilte. Du får skilte til:

 • Hoveddør
 • Køkkendør
 • Opgang
 • Postkasse
 • Dørtelefon

Indsæt det korrekte beløb på konto: 4183-11280277
Med angivelse af:

 • Andelsnummer
 • Navn
 • Adresse
 • Antal brikker
 • Antal skilte

Send betalingskvittering til bestyrelsen via kontaktformularen med angivelse af:

 • Andelsnummer
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Antal brikker der er betalt for
 • Antal skiltesæt der er betalt for

Ved bestilling af skilte: Husk at skrive i din mail præcis hvilke/t navn/e, der skal stå på de nye skilte.

Til toppen

Henvendelser om lejligheder i forbindelse med køb og salg skal ske til By & Bolig på adressen post@byogbolig.dk og med anførsel af ”8003 Vanløsegaard” i emnefeltet.

Dokumenter til køb og salg kan findes på: http://nemonline.nu/a-b-vanlosegaard

PDF-dokumenter, der er relevante i forbindelse med salg af lejligheder:

Generalforsamlingsdokumenter

Drifts- og vedligeholdelsesplan, februar 2017
BBR-ejermeddelelse 2017
Energimærkning 2019
Energimærkning 2011
Energimærkning 2005
Husorden
Regler
Vedtægter

Af mere almen interesse:

Man kan danne sig et overblik over udviklingen i andelskronens værdi de seneste år af dette kurvediagram:

0 KR.
2016
0 KR.
2017
0 KR.
2018
0 KR.
2019
0KR.
2020

Udvikling i andelskronen 2001 - 2020

0 KR.
2020
Til toppen

Opskrivning på venteliste til A/B Vanløsegaard gøres ved at klikke på nedenstående knap “Skriv dig op her” og følge instrukser for indtastning og eventuel betaling. Man kommer ikke på listen før foreningen har modtaget beløbet og set en kvittering derpå.

En andel kan kun have én skrevet op på liste D ad gangen.

Hvis man som andelshaver skriver flere op, vil de blive slettet fra listen (D) og deres indbetaling mistes, da vi ikke automatisk kan overføre til liste E.

Der er i øjeblikket tre slags lister:

 • Liste B er for andelshavere
 • Liste D er for personer indstillet af en andelshaver
 • Liste E er for eksterne interesserede

De nærmere bestemmelser fremgår af foreningens regler om køb og salg.

I øjeblikket betales et gebyr på kr. 150,- pr. kalenderår (dvs. fra 1.1. til 31.12), for liste D & E.

Da der står mange på liste E oplyser vi ikke længere, hvor på listen man står. Har ingen relevans, da det er fremmøde på dagen der tæller.

Man bliver inviteret til fremvisningerne og kun ved personligt fremmøde på dagen, samt skrive sig på udlagte liste kommer man i betragtning til lejligheden.

Kort tid efter (1-2 dage) bliver man kontaktet, hvis man står først til at kunne overtage lejligheden.

Skriv dig op her
Til toppen

Reglerne, der fastlægger nedenstående procedurer fremgår af foreningens vedtægter og af det samlede regelsæt.

Samlede regelsæt

Bestyrelsen fremviser lejligheder til salg i lige måneder, dvs. i månederne februar, april, juni, august, oktober og december.

Hvornår din lejlighed bliver fremvist afhænger af, hvornår vi får din vurderingsrapport.

For at få lejligheden fremvist i februar måned skal du give bestyrelsen materialet senest den 1. februar kl. 10. Hvis vi får materialet 2. februar, bliver lejligheden først fremvist i april. o.s.v.


Særligt bør man i forbindelse med køb og salg gøre sig bekendt med §§13 – 16 i foreningens vedtægter.

Ved tvivlspørgsmål, spørg altid bestyrelsen, enten ved at benytte kontaktformularen eller ved personligt fremmøde i kontortiden.

Se kontor tider her.

Skal man sælge sin lejlighed er første trin at andelshaver/e møder op i kontortiden og udfylder en udtrædelsesblanket. Er der flere navne på andelsbeviset, skal der fremvises dokumentation (fuldmagt med fotokopi af kørekort, fx).

Al salg foregår gennem By & Bolig.

Ved salg af lejlighed skal du, i denne rækkefølge:

 1. Udfylde og aflevere en udtrædelsesblanket (fås på kontoret i kontortiden) Eller downloades her. (kommer snart)
 2. Få udarbejdet vvs- og el-tjek af foreningens håndværkere som kan kontaktes her.
 3. Når vvs- og el-tjek er udført, og du har modtaget begge rapporter, skal du have udfærdiget en besigtigelsesrapport. kontakt info@lejlighedsvurdering.dk eller brug deres hjemmeside: lejlighedsvurdering.dk. Af besigtigelsesrapporten fremgår tillæg/fradrag.
 4. Have lejligheden fremvist til de interesserede, der står på foreningens ventelister.

Hvis man ikke får lejligheden solgt i denne forbindelse, kan man sende den videre til en ejendomsmægler eller man kan vælge selv at sælge den.

ABF har indgået en aftale med Boliga, der indebærer at man som sælger får 20 % rabat på Boliga selvsalg. A/B Vanløsegaard er medlem af ABF.

Boliga Selvsalg

Man skal være opmærksom på at de obligatoriske første trin (1-3 ovenfor) godt kan tage “lang tid”.

Ved salg:

Vores systemer kan kun håndtere salg pr. 1. eller 15. i måneden. Hvis du gerne vil overdrage lejligheden på en anden dato, er dette efter aftale med køber. Vores overdragelsesaftaler oprettes kun med udgangspunkt i disse datoer.

Når du har fundet en køber til lejligheden, skal denne indsætte købesummen på foreningens konto (4183-11280277). Foreningen skal have modtaget købesummen, før overdragelse / overtagelse kan finde sted.

Da der er omkostninger forbundet med overdragelse af lejligheder, pålægges køber og sælger hver især altid 7.000 kr., som skal dække vurderingsrapport, syn og øvrige omkostninger. Dette er standardprocedure ved alle køb og salg.

Vær derfor opmærksom på, at den pris du aftaler med køber indeholder de 7.000 kr.

Hvis overdragelsen finder sted midt i måneden, skal køber og sælger indbyrdes aftale, hvordan boligafgiften betales. Den indbetalte købesum fra køber må ikke indeholde boligafgiften, da denne skal afregnes med vores administrator By & Bolig. Køber vil få tilsendt et girokort til indbetaling af boligafgift i den måned, lejligheden overtages. Bestyrelsen vil gerne henstille til, at der ikke afregnes på andre måder end dette, grundet administrative årsager.

Når lejligheden er overtaget, bliver provenuet afregnet til sælger maksimalt 21 dage efter overtagelsesdatoen jf. foreningens vedtægter.

Ved overdragelse af lejligheden underskrives en købsaftale og en boligafgiftskontrakt. Efterfølgende vil andelshaver/e få sit andelsbevis udleveret hurtigst muligt efter overdragelsen.

Salg ved ejendomsmægler:

Hvis lejligheden er solgt via mægler, er den interne overdragelse ikke et krav før lejligheden overtages. Vi inviterer dog nye andelshavere forbi kontoret alligevel, så vi kan fortælle om foreningen, udlevere andelsbevis og give en rundvisning.

Overdragelse af lejlighed:

På overdragelsesdagen skriver både køber og sælger under på mangelsedlen, efter at være blevet enig om, at det der står skrevet er udbedret eller skal overføres til køber.

Mangelsedlen skal derefter sendes som PDF til By & Bolig som så sørger for den økonomiske del.

Gå til andelskronen
Til toppen

Bygningen er beliggende i Katrinedalskvarteret i Vanløse mellem følgende fire gader:

Jyllingevej 39 – 57

Jernbane Allé 90 – 94

Kaløvej 27 – 31

Høgholtvej 22 – 38

Lejlighedstyper:

De 170 lejligheder i Vanløsegaard består af forskellige lejlighedstyper: fra 1½ værelse på 54 kvm til (en enkelt på) fem værelser og 146 kvadratmeter.

Denne tabel viser, hvor mange lejligheder, der findes af hver type/størrelse.

Bemærk, at lejlighedernes størrelse, husleje og andelskroner er gennemsnit for hver type.

Antal Antal værelser Kvadratmeter Husleje Andelskroner
3 54 3.749,50 787,50
67 2 62 4.076,20 862,50
56 74 5.143,73 1.087,50
24 3 81 5.799,47 1.237,50
14 94 6.466,98 1.375,00
5 4 130 8.169,50 1.725,00
1 5 146 9.303,56 1.987,50

Adressetegninger for alle etager med målsætning vil kunne findes herunder.

Mål på tegningerne er vejledende, da det oprindeligt er papirtegninger der er indscannet og digitaliserede.

Stueetage
1. sal
2. sal
3. sal
Til toppen

Lejlighederne fremvises igen fysisk og udsendte mail til ventelisten, fortæller hvilken dag du skal møde op på.

Til toppen

Tilslut dig fælleskabet

Skriv dig op på ventelisten her

Køb en andelslejlighed

Beboerorientering

Beboerorientering juni 2021
Beboerorientering december 2020
Beboerorientering november 2020
Beboerorientering september 2020
Beboerorientering juli 2020
Beboerorientering april 2020
Beboerorientering oktober 2019
Beboerorientering juni 2019

Vanløsegaard ANNO 1923

Foreningen er fra 1923, bygningen fra 1924. I dag er der et dejligt gårdmiljø, hvor man kan nyde den smukke facade, der blev renoveret fra 2003 til 2008 

At gå rundt en lørdag formiddag og hænge vasketøj til tørre, mens gruset knaser under fødderne og ungerne kører på cykel. Det er derfor, jeg bor i Vanløsegård.

Julie, Beboer

Jeg kan godt lide det her.
Der er altid nogen der lige kan give en hånd, hvis man har brug for hjælp.

Claus Hansen, Beboer