Til foreningens generalforsamling, som skal være afviklet senest 30. april, er der også valg til bestyrelsen. Man vælges for to år ad gangen. Alle andelshavere har mulighed for at stille op til valg. Vil du gerne ”snuse” til bestyrelsesarbejdet, kan du melde dig som suppleant, og deltage i arbejdet, i det omfang du har tid og lyst.